MELILLA | Español | Inglés  | Francés | Alemán | Portugués | Catalán | Gallego | Euskera

MELILLA

 Por Jesús Miguel Sáez Cazorla

SITUACIÓ  

Situada a 35 17' N – 02 56' W. La ciutat europea de Melilla queda integrada dins l’entorn nord-africà de Kelaya o "lloc de castells", el seu territori es troba situat a la part nord-est del Magrib, a la regió del Gareb, que significa ponent. Melilla és banyada per la Mediterrània, a la costa septentrional del continent Africà, davant les costes andaluses que corresponen al Mar d'Alborán. La costa de Melilla és el punt mig d’inflexió que fa el fet de separar de manera notòria un litoral baix amb arenes fines emplaçat cap a l’orient, i els forts penya-segats esquitxats amb petites cales i platges aïllades cap a l’occident.

DEMARCACIÓ

La demarcació del municipi melillenc és un semicercle de 12,33 quilòmetres quadrats, amb un radi de 2900 metres produït pel tret del canó "El Caminante". Dels 20 quilòmetres de perímetre de Melilla, en corresponen 9 als límits marítims i 11 als límits terrestres; amb una densitat de població de 5.181 hab. / km2.

CLIMATE
El clima mediterrani i una temperatura mitja anual de 19 graus faciliten la qualitat de l’estada a l’hora de pensar en plans a l’aire lliure.
  Asociación de Estudios Melillenses.
 Almacenes de San Juan 8. 52001 Melilla 
 email: trapana@aemel.com
 Copyright © 2005 aemel.com.